TAWARAN TENDER

NOPERKARATARIKH TAWARANTARIKH TUTUP
1Membekal Smartphone 20172017
2Mengubahsuai Ibu Pejabat Hijrah18 Sept 20181 Okt 2018
3Membekal Sistem Mikrokredit24 Jun 20201 Julai 2020
4Lelongan Kenderaan Yayasan Hijrah Selangor5 Oktober 202019 Oktober 20202
5Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliahkan Perkakas ICT Secara Sewaan15 Februari 202228 Februari 2022
6Request For Proposal (RFP) Bagi Perkhidmatan Menyediakan Aplikasi E.Dagang Yayasan Hijrah Selangor23 Ogos 20222 September 2022
7Pembangunan Sistem Kutipan YHS19 Oktober 20223 November 2022
Jadual di atas merupakan tawaran tender yang telah dilaksanakan.