NOPERKARATARIKH TAWARANTARIKH TUTUP
1Membekal Smartphone 20172017
2Mengubahsuai Ibu Pejabat Hijrah18 Sept 20181 Okt 2018
3Membekal Sistem Mikrokredit24 Jun 20201 Julai 2020
4Lelongan Kenderaan Yayasan Hijrah Selangor5 Oktober 202019 Oktober 20202
Jadual di atas merupakan tawaran tender yang telah dilaksanakan.