BERITA

Taklimat Perdana Masjid dan Majlis Menandatangani Surat Kerjasama Hijrah Selangor & Mdec di Dewan Jubli Perak pada 25 Julai 2019 bersama Y.A.B. Dato’ Menteri Besar Selangor