Taklimat Pembangunan Negeri Selangor kepada Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Bota, Perak (16 Mac 2016) – MTES