Taklimat Food Truck KoHijrah anjuran Cawangan Subang bersama Ahli Majlis MPP Zon 18, Pn Rohaya Bt Ahad danTuan Zawawi selaku Ketua Perlesenan MBSA