SYARAT KELAYAKAN

KELAYAKAN MENYERTAI HIJRAH SELANGOR
Penjaja dan Peniaga kecil yang memenuhi syarat-syarat kelayakan berikut berhak menyertai HIJRAH SELANGOR:

 • Warganegara Malaysia
 • Rakyat Selangor atau bermastautin di Selangor
 • Mengundi dalam negeri Selangor
 • Terbuka kepada semua isi rumah yang berumur 18 tahun ke atas
 • Sihat tubuh badan dan waras
 • Mempunyai premis
 • Mempunyai SSM atau Lesen PBT atau Geran Tanah atau Kad Nelayan atau Permit Perniagaan atau Pengesahan dari mana-mana agensi berkaitan
 • Tidak mempunyai rekod yang tidak baik daripada mana-mana agensi kewangan
 • Terlibat secara langsung dalam perniagaan
 • Perniagaan telah beroperasi
 • Satu pinjaman di bawah Skim Hijrah sahaja dalam satu-satu masa
 • Had maksima pinjaman RM50,000 di bawah Skim Hijrah ditawarkan dalam satu isi rumah
 • Satu pinjaman di bawah Skim Hijrah dalam satu-satu perniagaan perkongsian
 • Bersetuju mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak Hijrah Selangor
 • Meminjam mengikut keperluan dan kemampuan bayar balik

KELAYAKAN AKTIVITI PERNIAGAAN
HIJRAH SELANGOR adalah untuk penjaja dan peniaga kecil sahaja. Jenis-jenis perniagaan berikut dikenalpasti sebagai layak untuk menyertai program ini.

PERNIAGAAN ONLINE