Sedia dana Rm80 juta : Mohon skim baharu Hijrah di cawangan (Keratan akhbar Selangorkini 11-17 November 2021)