Retreat Pengurusan 2017 di Hotel Best Western I-City pada 27 dec 2017