Perjumpaan Kementerian Wilayah Persekutuan, Yayasan Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan Yayasan Hijrah Selangor, pada 21 Jun 2019 di Bangunan SUK Selangor