Penyerahan Baucher oleh Y.A.B Menteri Besar di Surau Isliah pada 9 Feb 2018