Penyampaian Baucher Hijrah di Majlis Pemberimilikan Tanah (Notis 5A) Di Kampung Melayu Subang serta Kenduri Rakyat pada 15 September 2017