Pelan Strategik Yayasan Hijrah Selangor di De Palma Hotel Shah Alam pada 22 Julai 2020