Mini Expo Usahawan Selangor – MEXUS Peringkat Daerah Kuala Selangor di Dewan Dato Penggawa Permatang pada 16 November 2019