Kembara Sukses Siri 1 Tahun 2020 melibatkan kawasan Kuala Selangor, Tanjung Karang, Sungai Besar dan Sabak Bernam (21 Disember 2020)