JADUAL BAYARAN ANSURAN SKIM i-LESTARI

JUMLAH BAYARAN MINGGUANJADUAL 1 (50-250 MINGGU)
JUMLAH BAYARAN BULANANJADUAL 2 (12-60 BULAN)
JUMLAH BAYARAN SEKALIGUSJADUAL 3 (SETAHUN-5 TAHUN)
JUMLAH BAYARAN TAKAFULJADUAL 4 (50-250 MINGGU)

JADUAL 1 (50-250 MINGGU)

JADUAL 2 (12-60 BULAN)

JADUAL 3 (SETAHUN-5 TAHUN)

JADUAL 4 (50-250 MINGGU)