JADUAL BAYARAN ANSURAN SKIM i-AGRO

PENTERNAKAN & AKUAKULTUR
JUMLAH BAYARAN MINGGUANJADUAL 1 (25-250 MINGGU)
JUMLAH BAYARAN BULANANJADUAL 2 (6-60 BULAN)
JUMLAH BAYARAN TAKAFULJADUAL 3 (25-250 MINGGU)
PERTANIAN
JUMLAH BAYARAN MINGGUANJADUAL 4 (25-250 MINGGU)
JUMLAH BAYARAN BULANANJADUAL 5 (6-60 BULAN)
JUMLAH BAYARAN TAKAFULJADUAL 6 (25-250 MINGGU)

JADUAL 1 (25-250 MINGGU)

JADUAL 2 (6-60 BULAN)

JADUAL 3 (25-250 MINGGU)

JADUAL 4 (25-250 MINGGU)

JADUAL 5 (6-60 BULAN)

JADUAL 6 (25-250 MINGGU)