Hijrah pelawa usahawan sertai lima program latihan tingkat ilmu niaga (Keratan Akhbar Selangorkini 21 Ogos 2022)