Hijrah lahir 92 peniaga di Gombak (Keratan Akhbar Selangorkini  7-13 April 2022)