Majlis Jamuan Hari Raya Y.A.B. Dato’ Menteri Besar Selangor Bersama Penjawat Awam-Dataran SUK (3 Ogos 2016)