Dalam merangka kaedah pengurusan dan pelaksanaan skim HIJRAH SELANGOR, objektif-objektif berikut dikenalpasti sebagai matlamat program.