Dalam merangka kaedah pengurusan dan pelaksanaan skim HIJRAH SELANGOR, objektif-objektif berikut dikenalpasti sebagai matlamat program.

Menawarkan modal tambahan yang mudah, cepat dan tidak membebankan.
Menggalakkan budaya menabung di kalangan penjaja dan peniaga kecil.
Mewujudkan rangkaian usahawan yang operasional.
Membina usahawan yang berwawasan dan berdaya saing serta berkemahiran dan juga proaktif