Program Skim “Zero to Hero”

Skim ini dinamakan skim ”Zero to Hero” dimana HIJRAH Selangor memilih dan melantik Anchor Company yang berpotensi untuk melaksanakan ”system mentoring” (melatih dan memantau).

Proses pelaksanaan, Anchor Company dan HIJRAH Selangor akan memberi taklimat dan memilih peserta mengikut golongan sasar yang ditentukan, seterusnya, peserta yang terpilih akan diberi latihan oleh Anchor Company mengikut jangka masa yang ditetapkan.

Setelah tamat latihan, peserta yang betul-betul layak akan membuat permohonan pinjaman HIJRAH Selangor. Setelah lulus permohonan dan ada tempat/tapak untuk berniaga,  Anchor Company akan membekalkan peralatan dan bahan perniagaan. Wang pinjaman untuk membeli peralatan dan bahan perniagaan akan disalurkan terus kepada Anchor Company.

Perjalanan perniagaan akan dibimbing/dipantau oleh Anchor Company selama 6 bulan. HIJRAH Selangor akan memantau seterusnya dan memastikan perniagaan berjalan dengan baik dan berdaya maju. Kejayaan usahawan berkenaan merupakan kayu pengukur kejayaan HIJRAH Selangor.